Belépés
5 + 13 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

Kedves Kobakos társaim!

Úgy érzem, hogy a KoBaK szellemiségével találkozó információt közlök ezen hír közzétételével a KoBaK honlapon.

A hírt a Váralja Szövetség bemutatására és ezen túlmenően új tagok toborzása céljából írtam. Ha tenni is szeretnénk valamit Magyarországért, nem csak tétlenül várni a magyarság szempontjából nem túl sok jóval kecsegtető holnapokat, itt a lehetőség mindenki előtt, aki civilként szeretne nemzeti ügyek mellé odaállni...

A Váralja Szövetség egy főként nemzeti és értékőrző  elven szerveződő civil érdekérvényesítő és érdekképviseleti szervezet. Működése keresztény alapokon nyugszik, s minden világnézet építő jellegű elképzeléseit magába foglalja.
A Váralja Szövetséget magyar fiatalok alapították 2007-ben. Azóta a tagság jelentősen bővült, számos középiskolással, egyetemistával, s a tagságban ma már minden korosztály képviselteti magát.

A Váralja Szövetség legfőbb célja egy erős, keresztény erkölcsi alapokon nyugvó magyar társadalom kiépítése, amely képes minden idők megpróbáltatásainak ellenállni. Célunk, hogy a történelmi „váralja népe” példájára a magyarságot – mintegy várat – pallérozzuk; nemzeti értékeinket megőrizzük, gyarapítsuk, valamint eszmeiségünket széles körben kiterjesszük és továbbítsuk.
(Váralja Szövetség: Küldetési nyilatkozat)

További információk, például az éppen aktuális kezdeményezések leírása a Szövetség honlapján találhatók: http://varaljaszovetseg.hu

Aktuális kezdeményezések (a lista nem teljes):
- Aláírásgyűjtés a Regnum Marianum templom újjáépítéséhez
- A Radetzky laktanya megmentése
- Tiltakozás a "léghajó" ellen (Bécsi utca)
- Csángókutatás

A Szövetség idén nyáron úgy döntött, működési területét kiterjeszti a történelmi Magyarország egész területére oly módon, hogy helyi alapszervezeteket hoz létre, illetve azok önkéntes létrejöttét támogatja.

Így a markáns létszámbeli növekedés mellett a Szövetség az alapszervezeteken keresztül helyi ügyek mellé is oda tud állni és azokat helyben képviselni.

Mindenkit bátorítok arra, hogy kellően alapos előzetes informálódás után - amennyiben erre elhivatottságot éreznek - kezdeményezzék környezetükben az alapszervezetek létrejöttét...

Mivel a békés megyei szervezet megalakítását magamra vállaltam, kérem, hogy békés megyei illetőségű belépni jelentkezők hozzám forduljanak. A szervezés elkezdődött, de még sok a tisztázatlan kérdés, ezek hamarosan az átalakuló alapszabályban lesznek rögzítve.

KoBaK-os barátsággal: Vajk

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Szigetvári Csabának


Szigetvári Csabának köszönhetően a mai napon részt vettem a Regnum Marianum megemlékezésen. 1951. szeptember 23-án romboltatta le Rákosi Mátyás, 60 éve. Talán harmincan sem voltunk, de elmondták, hogy a templom újjáépítését figyelembevéve nem kaphatott nyilvánosságot. Nem tisztem védeni egy pártot és kormányt sem, de elsődlegesen nem ők tehetők felelőssé. Inkább úgy fogalmaznék a gonosz mindenütt jelen van. Visszatérve a megemlékezésre, a Himnusz és a Boldogasszony anyánk eléneklését követően mécsesek gyúltak, majd elmondtam egy imádságot a keresztnél. A kereszthez készülődve egy gondolat járt ismét a fejembe: "NE HAGYJÁTOK A TEMPLOMOT, A TEMPLOMOT ÉS AZ ISKOLÁT!" Heves szívdobogással küzdve értem a helyszínre, mert minden megemlékezéskor a lelkemben erős fájdalmat érzek. Kicsit még gyengének éreztem magam a lábadozásomból, de vannak pillanatok amikor nem a testem, hanem a szívem hajt, és irányít. A Jó Isten ismételten velem volt... Mennyi mindenért kellene most köszönetet mondanom Neki.... a szeretetéért és a barátaim szeretetéért, akik mint őrangyal mellettem álltak, állnak.
Hazafele indulva azon gondolkodtam, hogy a "Regnum Marianum" Mária Királynét jelent. Budapest szakrális templomát rombolták le, a magyarság összetartozásának templomát. Még a romok is eltűntek azóta, de mégis és mégis az újjáépítés szándékát, az összetartozásunk szakrális jelképét eltüntetni mégsem tudták. Az ma is él az emberek lelkében, s egy nagy kereszt mint égig érő kiáltás, ma is ott áll. Ott áll, mert az Igazság mindig küld jelet a helyes útról. Nem földi kicsinyes igazságainkról beszélek. Regnum Marianum és augusztus 15. , összekapcsolódik. Talán azért is áll az a kereszt, hogy Mária mint Égi Királynéja Magyarországnak hivatalosan is visszahelyeztessék, csak úgy mint a Mária ünnepek. Hazafelé tartva talán mindezzel összefüggésben Mindszenty József is eszembe jutott, pontosabban a végakarata amit nem tartottak be. Mindezt nehezen de tudomásul veszem, mert sok a jóakaratú ember, akik "apostolként" csendben teszik a dolgukat. Sok a halk szavú jó ember, s talán többnek tűnik a gonoszság, de csak a minden étert betöltő hangja miatt... Minden jó  földbe vetett búzamag magában hordozza a teremtés erejét, az aratás csodáját.
Isten Áldja Magyarországot, édes hazánkat!

Köszönjük szépen, az


Köszönjük szépen, az aláírásommal csatlakoztam a felhíváshoz. Ezúton szeretném megkérni minden kedves barátomat, hogy sorakozzunk fel minél nagyobb számban a keresztény-magyar érték mellé.
A Regnum Marianum templom történetét ajánlom figyelmetekbe egy olyan korban, amikor  vöröscsillagos emlékművek és károlyi szobrok állhatnak.A történet már csak azért is érdekes lehet, hogy egykor honnan indultunk, s azóta hová, merre tartunk, mi az érték, mit mentettek meg az utókornak. Budapest utcáit járva az idegen azt hihetné, hogy mennyire hálásak vagyunk a szovjet hadsereg "felszabadító" tevékenységéért. Ez azért elgondolkoztató.
Regnum Marianum jelentése Mária Országa, amely a magyar katolikus hagyomány szerint hazánkat jelenti, az örökös nélkül maradt Szent István király halála előtt Szűz Máriának tett felajánlása nyomán. Egy XIX. század végén kibontakozó, többnyire szegény sorsú gyerekekkel foglalkozó katolikus mozgalom vette fel a nevet. A mozgalmat 1902-ben ismerték el Rómában, a magyarországi cserkészmozgalom alapítói közé tartozott, és egyre meghatározóbban a katolikus fiatalok szellemi és fizikai nevelésével foglalkozott.
.........
A hitélet egészen a második világháborúig nyugodtan és párhuzamosan folyt a Damjanich utca 50-ben levő kápolnában, valamint a plébániatemplomban. 1944. július 2-án az amerikai légierő az Andrássy út külső szakaszán berendezkedett német hadvezetést kereste bombáival, de helyette a Damjanich utca liget felőli végét sikerült eltalálniuk. Az egyik bomba pontosan a Regnum lakta bérház udvarára esett, félig összedöntve a kis kápolnát. Pár hét múlva a szomszéd ötemeletes bérházat (Damjanich utca 48.) is eltalálták, ami teljesen összedőlt. Ilyen körülmények közt le kellett mondani a kápolna újjáépítéséről.
A Regnum Marianum temploma ellenben viszonylagos épségben vészelte át, azonban a változó idők közepette egyre sorakoztak a közösség számára baljós jelek. 1948-ban Csiszér Ferenc atya egyik napról a másikra eltűnt. Mint később kiderült az Andrássy út 60-ba vitték, ahol „belga kémkedésért” 5 évre elítélték. Újabb gondokat okozott, hogy a Regnum közössége színre vitte James Fenimore Coopernek, a Nagy indiánkönyv írójának egy 1828-ban írott, „A vörös kalóz” című művét, melynek plakátjait a hatalom provokációnak minősítette. (Az ügy korra jellemző sajátossága, hogy a bíróság által kiszabott pénzbüntetés és szabadságvesztés mértékét már az ítélethirdetést megelőző napon lehozta a Népszava.)

 
 

A Regnum közössége azonban arra aligha számított, hogy a Városligetben felépített templomuktól is megfosztják őket. A negyvenes évek végén kezdett körvonalazódni ugyanis a pártnak az az elképzelése, hogy a Városligetből a Dózsa György út mentén a Műcsarnok és az Ajtósi Dürer sor között 20-25 méter széles sávot lecsípve alakítsák ki a szocialista állami ünnepségek színhelyéül szolgáló felvonulási teret. Ebbe a sávba esett bele a templom, valamint az Erzsébetvárosi Színkör szecessziós, a neves Vágó-fivérek tervezte színháza, és a külső-erzsébetvárosi villamosvonalak Aréna úti végállomása, azonban érthető okokból ez utóbbiak lebontása kevesebb vihart kavart.
A regnumi atyák Esztergomhoz fordultak panaszaikkal, ahol többek visszaemlékezései szerint parázs viták voltak Hamvas Endre püspök és Marosán György, a pártbizottság első titkára között, nem mellőzve az olyan kifejezések sem, mint „csirkefogó” vagy „gazember”. E viták eredményeképpen Marosán ígéretet tett arra, hogy a bontási anyagot az egyház rendelkezésére fogják bocsátani, illetve hogy csereingatlant biztosítanak. Ebből mindössze annyi valósult meg, hogy 1957-ben megkapták a Damjanich utca 52-es számú ház pincéjének egy részét.
Az utolsó vasárnapi mise után a visszaemlékezések szerint alig lehetett kiterelni a zokogó híveket; a bontási munkálatok megkezdése előtt pedig az elszántabbak élőlánccal vették körbe az épületet. Mindhiába. 1951. szeptember 23-án megkezdték a bontást, amit a lehető legnagyobb csendben, és a leggyorsabban akartak elvégezni. A Kotsis-féle épület azonban vasbeton vázzal épült, amin a bontócsákányok és a korabeli gépek alig-alig fogtak. Elbeszélések alapján tudjuk azt is, hogy a kupolát fa dúcokkal támasztották alá, amíg pilléreit elvékonyították, majd felgyújtották a fa ácsolatot, aminek elégése után a beomlást remélték a bontók. Ehelyett azonban megrogyott és életveszélyessé vált a templom. Ekkor már nem maradt más választás, robbantani kellett. A romokat a hatalmas területű altemplomba döngölték be, majd a területet lekövezték.
1993 szeptemberében, az Emlékezés Napján a Felvonulási téren jelenlévõ hívek „elhatározták a templom újjáépítésének elkezdését, közel húszezer aláírással és félezer közéleti személyiség támogatásával. A templom újjjáépítésének elindításával akarják magára ébreszteni a mai közömbösségbe kergetett társadalmat” – írja az „Így vagy sehogy! A Regnum Marianum története képekben” elnevezésû, képes füzetecske. És már ez sem volt elõzmények nélkül, mert 1993 áprilisában II. János Pál pápa áldásban részesítette a nála kihallgatáson járt magyar cserkészeket, buzdított a lerombolt templom  újjáépítésére, „mely egyben elindítója, s jelképe lesz a magyar egyház és a magyar nemzet feltámadásának” – olvassuk az említett füzetben. 
Ennek mozgalomnak a Kádár rendszer börtönében tíz évet eltöltött Keglevich István katolikus pap állt az élére, aki a Demokrata 1997. szeptember 18-i számában megdöbbentõ nyilatkozatban tárta fel a valóságot: „Nem adtam el magam. És ez a mai állami és egyházi hatalmat idegesíti. Az, hogy azt a templomot az eredeti helyén helyre akarom állítani, vad gyûlöletet vált ki belõlük. Most kaptam meg a felszólító levelet, hogy nem használhatom  a Regnum Marianum nevet.”
Keglevich atya  saját pénzén állíttatta azt a keresztet, amit 2000 novemberében három középiskolás – köztük a Népszabadság munkatársának kölyke – kettétört. Sajnos a lelkiismeretes pap csak három évvel élte túl nyilatkozatát, 2000. augusztus 28-án az Úr magához szólította. 
Ekkor roppant meg az általa vezetett újjáépítési mozgalom, noha az Alapítvány a
A kis Regnum Kápolnáért 2000 áprilisában újjáalakult Kuratóriuma alapító okiratában még elsõdleges célként határozta meg a Regnum Marianum fogadalmi templom eredeti helyen, eredeti formában történõ újjáépítését. Nem sokkal késõbb egy hírlevelükben már arról tájékoztatták híveiket, hogy az adományok „szerény növekedése” miatt az eredeti elképzelést megvalósítani csaknem lehetetlen, helyette 2001 szeptemberében a templom építésének 70., lerombolásának 50. évfordulójára a kuratórium „…elsõdlegesen egy monumentális, impozáns Mária-szobor létesítésére fogja az eddig befolyt összegeket felajánlani.”Reményeik szerint – mint írták – a szobor a magyarság együvé tartozását és megújhodását jelképezi majd. A szobor azonban nem készülhetett el, mert a Keglevich István örökébe lépett és a Regnum Marianum mozgalomban gyermekkorától részes, Rákosi börtöneit megjárt, ekkor már idõs Regõczi István atyát félreállították az alapítvány és az egyesület élérõl, az épület felépítményi tervrajzait is elvették tõle. 

– Egresy Gábor, a Regnum Marianum Egyesület új vezetõje többedmagával addig zaklatott, hogy adjam át nekik a terveket, míg a békesség érdekében megtettem. Keglevich atya halála óta annyit tehetek, hogy minden csütörtökön este 20 órakor a hívek egy csoportjával rózsafûzért mondok, áldást osztok, és közösen elénekeljük a Boldogasszony anyánk kezdetû himnikus dalt a Regnum Marianum romjai fölött – tájékoztat a halk beszédû, békés természetû, nyolcvanas éveiben járó atya.

Az eltört kereszt darabját lakhelyén, a XII. kerületi Galgóczy és Ciklámen út sarkán épült Engesztelõ Kápolna a Szabad Magyarságért kápolna kertjében õrzi, míg a felújított mellé saját kis pénzén fém corpust készíttetett. Életében végzett állhatatos egyházi tevékenységéért idén április 21-én Lourdes-ba hívták, ahol a magyar egyházi emberek közül elsõként a zarándokhely bazilikájának tiszteletbeli papjává avatták és díszes mellkeresztet adományoztak  neki.
Holdampf Lajos süttõi kõfaragó hamarosan dolgozni kezd a kegyhely méretarányosan kicsinyített, szétszedhetõ és bárhol felállítható, kápolna jellegû másán, az elmúlt télen szintén a helyszínen tüntetõ gazdák egyike pedig anyagi támogatást helyezett kilátásba a Regnum Marianum újbóli felépítése esetén. Itt jegyezzük meg, hogy a lerombolt kegyhely padsorai Budapest VI. kerületében, a Szondi utca 67. sz. alatt lévõ, fennállásának idén 75. évét ünneplõ Szent Család plébánián találhatók, ahol Gyulai Oszkár plébános vezetésével 21 év óta minden hónap 13. napján – ez a fatimai üzenet napja –, déli 12 órakor az egész országból érkezõ hívek tömegei ezekben a padokban hallgatnak szentmisét és imádkoznak rózsafüzért. 

Végezetül még egy adalék az újjáépítéshez. Sztálin leromboltatta a Napóleon felett aratott diadal emlékére Moszkvában emelt Gyõzelmes Krisztus templomot, ám azt a Szovjetunió szétesése után az Oroszországi Föderáció két év alatt újjáépíttette. Azért van mit tanulni az elvtársaktól. 

 (részletek Szakács Gábor írásából)
 
 

Vajk képe
Kedves Bea! Köszönöm szívet


Kedves Bea!
Köszönöm szívet melengető hozzászólásodat. Ígérem, hogy a továbbiakban is jelentkezem majd "váraljás" hírekkel. A Szövetség felé tolmácsoltam a KoBaK igényét a közös programokra és közös cselekvésre, nem kétséges, hogy a reakció pozitív lesz... Ha lesznek konkrétumok, jelezni fogom.

Felhívok mindenkit a Váralja Szövetség petíciójához való csatlakozásra a Regnum Marianum templom eredeti helyén történő visszaépítése érdekében:
http://www.varaljaszovetseg.hu/02/

Kívánok szép nyarat és igazi magyar megújulást minden KoBaK tagnak...

Vajk
 
 

Kedves Vajk! Mindannyiunk


Kedves Vajk!
Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni beírásodat, mert ez a "levél" egy visszaigazolás számunkra, hogy jó úton járunk. Petőfi Sándor Apostol című művét már többször említettem, de megint csak Szilveszter jutott eszembe. Őszinte tisztelettel tölt el mindig, ha valaki a szabadidejéből áldozva ebben az öncélú világban képes tenni másokért önzetlenül. Kívánom munkátokokhoz Isten áldását, hogy fénysugárként terjedjen az a szeretet, ami belőletek, munkátok nyomán árad. A Szeretet Apostolaként meghívást kapva az égtől teljesítsétek a küldetéseteket! Nagy szükség van Rátok, mert nagyon sok embertől vették el a reményt, betegítették, mérgezték  meg lelkét. Hiszek Pio Atya jóslatában, hiszek abban,hogy az a kismadár nemsokára kirepül kalitkájából, s bearanyozza fényével a magyar égboltot! Talán már nincs sok nyár, hogy  az a  szőlőszem is megérjen!   
A Hősök terén ha járok, a keresztről már nem a pusztítás fog az eszembe jutni, hanem, hogy Valakik újraépítik a Lélek templomát. Szeretném kérni, ha lehetséges ,hogy honlapukon is számolj be apostoli munkátokról időre-időre, s szeretném ha a Komorán Baráti Kör és a Váralja szövetség között születnének közös   programok, tevékenységek.

Hozzászólás
A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
  • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <img> <br>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről