Belépés
18 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

 
Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családból Segesvárott. Apját korán elveszítette, anyja egyedül nevelte 6 testvérével együtt. Gimnáziumi tanulmányait a kalocsai Jezsuita kollégiumban végezte, teológiát az innsbrucki egyetemen tanult és ott is szerzett doktorátust. A nagyváradi egyházmegye papjaként előbb Gyulán volt segédlelkész, majd a háború alatt katonalelkész egy kórházvonaton. Rövid szemináriumi szolgálat után ismét Gyulára került plébánosnak 1918-tól 1941-ig, püspöki kinevezéséig. Plébános korában nagy érzékenységet tanúsított a szegények iránt. Egyszer saját cipőjét adta oda egy rászorulónak. Felkarolta a munkás ifjúságot és sokat tett a művelődésért is.
Püspöki székét 1941. március 2-án foglalta el. Működésére rányomta bélyegét a háború réme. Bár nagyon sokat tett az ifjúság valláserkölcsi nevelése érdekében - népfőiskolát alapított a falusi ifjúság számára - a szegények ügyét itt is szívügyének tekintette. Nevét mégis főként az igazságtalanul üldözöttek védelmében végzett tevékenységével örökítette meg. Saját biztonságát is kockáztatta az erőszakos törekvésekkel szemben, mindent elkövetett az üldözöttekért. Amikor a háború elérte Győr városát, mindenkit befogadott és sok százan találtak menedéket a Püspökvárban. Számítva a brutalitás veszélyére, kijelentette: "Egyszer úgy is meg kell halni, inkább ilyenkor adja oda az ember az életét". Ez be is következett akkor, amikor részeg orosz katonák a pincében tartózkodó asszonyok és lányok közül százat el akartak vinni, ő pedig ellenállt. A katona előbb a mennyezetbe lőtt, ahol a négy golyó helye most is látható. Majd rálőtt. Egy lövés a fején, egy a kezén és egy a gyomrán érte. A katonák elmenekültek és senkinek sem lett bántódása. Kórházba szállították az ostromlott városon keresztül, ahol petróleumlámpa fényénél műtötték meg. Halálát érezve közeledni, imádkozott papjaiért, híveiért, a "szerencsétlen" magyar hazáért és azokért, akik meglőtték. Majd április 2-án éjfél után meghalt.
Testét ideiglenesen a Kármelita templom kriptájába temették. Gyóntatója írásban kérte az egyházmegye kormányzását átvevő káptalani helynököt, hogy azonnal indítsa meg boldoggá avatását, mert - mint írta - a püspök szent volt. Közben elkészült a vörös márvány szarkofág, Boldogfai Farkas alkotása. 1948. november 24-re volt kitűzve testének ünnepélyes felhozatala a Kármelita templom kriptájából. Az ezt megelőző napon azonban a város és a rendőrség írásban megtiltotta a felhozatalt. Csak 1986. május 23-án lehetett a vértanú püspök testét méltó sírhelyére temetni. Azóta ott pihen és a hívek virággal halmozzák el sírját. A szarkofágot Mattiony Eszter hímeskő alkotása veszi körül a falon. A Jó Pásztort ábrázolja, aki életét adta juhaiért és két jelképes alak a babérkoszorúval, a vértanúság jelképével és a liliommal, a női ártatlanság jelképével, aminek a védelmére adta életét.
Apor Vilmos boldoggá avatási eljárása 1946-ban megindult, de 1949-ben fel kellett függeszteni és csak 1989-ben lehetett folytatni. Az előkészítő munkálatok 1996-ra befejeződtek. Az ún. pozíciót - amely a boldoggá avatáshoz szükséges összes dokumentumot tartalmazza - díszkötésben nyújtották át a Szentatyának győri látogatása alkalmával, amikor a vértanú püspök sírjánál imádkozott. A boldoggá avatásra 1997. november 9-én került sor a római Szent Péter téren, ahol több ezer magyar zarándok is részt vett a szertartáson.
Dr. Pápai Lajos megyéspüspök kinevezte a szentté avatási eljárás posztulátorát. Ezzel kezdetét vette a szentté avatási eljárás.
Forrás: http://www.gyor.egyhazmegye.hu/index.php?t=st&id=11
 

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Kedves Gyuri! Nemrégiben Apor


Kedves Gyuri!

Nemrégiben Apor Vilmosról írtam Pannóniának és Brenner Jánosról, akinek életét szintén a vörös uralom oltotta ki, s Brenner János Édesapám osztálytársa volt.Én személy szerint azért is örülök, hogy kitetted, mert Győrben két dolgot tartok fontosnak megnézni:Szent László szobrának másolatát, s Apor Vilmos sírját. Legutóbb, s talán legelőször a Kobakkal jutottam el a templomba.Már előtte ismertem a történetét, bár nem ennyire részletesen. Amikor Pannóniának kerestem részleteket az életéből, akkor tudtam csak meg, hogy március 30-án nagypénteken sebesítették meg, s húsvéthétfőn halt meg. Széchenyi István is húsvétkor, úgy tudom húsvét vasárnap reggel halt meg, akiről meggyőződésem, hogy nem lehetett öngyilkos, illetve Mátyás király is húsvétkor.Ezeket a napokat én nem tartom véletlennek... Annyi magyar szent, történelmi személyiség lehetne példakép ebben a világban, csak valahogy még nem jutottunk el odáig, hogy az iskolákban az igazságot tanítanák, ami a nemzeti öntudat táplálója lenne. Mostanában olvastam valami olyasmiről, hogy példakép pályázatot hirdettek,de a legtöbb gyerek vagy meg sem tudja fogalmazni vagy az aktuális "csillagokat" tartja példaértékűnek. Miért is választana a múltból, amikor olyan unalmas a történelem...mert sajnos ez az igazság már jó ideje. Amikor én jártam általános iskolába, sokszor alig tudtam nyitva tartani a szemem, mert mindig minden a proletárdiktatúrával, Leninnel, Marxszal, Engelssel függött össze. Mindig őket idézték, még akkor is amikor talán másról volt szó. Fiatal volt a történelemtanárunk, nyilván meg akart felelni a követelményeknek, de én akkor nagyon nem szerettem történelmet tanulni.A baj az, hogy bárki taníthat bármit, pedig ha szívvel lélekkel tanítanának a gyerekeknek, s nem az előírt tantervnek megfelelően, akkor talán lehetne Apor Vilmos példakép.A másik gond ott rejlik, hogy manapság nem készülnek magyar történelmi filmek, ahonnan a főhős szerepébe bújhatnának a gyerekek. Manapság gyilkolóhősök a példaképek. De erről szól maga a világ is. Gyülőlet és szeretet.A szeretetbe nem fér bele a hazaszeretet, amikor a saját személyem háttérbe kerül, s csak a hazám, a népem fontos.
Végezetül hadd idézzem fel Apor Vilmos szavait:

"Mégegyszer üdvözlöm papságomat... Legyenek hűek az Egyházhoz... Segítsék romjaiból felépíteni szerencsétlen magyar hazánkat!... Felajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért! Szent István, könyörögj a szegény magyarokért!... "

Annak idején is a Lámpás Embereket is talán ezért indítottuk útjára, hogy visszahozzunk egy régi világot, s a régi világgal a példaképeket, az időközben felmorzsolódott nemzeti öntudatot Nemeskürty Istvánt és Koltay Gábort idézve, ha nem is szó szerint:ne legyünk néppé taposott nemzet!

"Az üzenetem az: hogy ébredjetek fel magyarok, s legyetek újra nemzet, váljatok újra nemzetté. Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba. Hanem, hogy ki mennyi jót, szépet, hasznosat tud cselekedni a magyar közösségnek."-Wass Albert

Hozzászólás
A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
  • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <img> <br>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről