Belépés
1 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elmúlt napokban tartotta őszi rendes ülését. Az elhangzott témákkal kapcsolatban én két dologra hívnám fel a figyelmet. Mielőtt belekezdenék, érdemes megfigyelni a konferencia logóját. A tegnapi cikkemhez kapcsolódik. Azt hiszem nem kell magyarázni senkinek! 

2010 december 23. - 2011 december 30. időszak a Család Éve!

Koltay Gergő a Kormorán Baráti Kör a megalakulása után valahogy így határozta meg a KoBaK-ot: több mint egy baráti társaság, mert itt családok találkoznak, közös kirándulásokat szerveznek.... (bocsánat hogy nem pontos az idézet,de meg fogom keresni)

A Kormorán Baráti Kör nagyon fontos alapegységként tekint a családra. Azt gondolom hogy mindennek az alapja a család kell hogy legyen. Ez a legkisebb önállóan kezelhető társadalmi egység. A család és nem az egyén! Ha a család érdekei vannak előtérbe helyezve (és nem a család tagjainak egyéni érdekei) akkor nincs baj, akkor egészséges a társadalom, egészséges a nemzet. Korunk liberális eszméi nagyon csábítóak, és ha nem vigyáz vele az ember, ha félreértelmezi (mint ahogy nagyon sokan ezt szeretnék!!!) akkor nagy bajba kerülhet.... az egyén is és ezáltal a család is.

Az egészséges nemzet alapja az egészséges család. Ha gyermekeink úgy nevelkednek, hogy azt a példát látják hogy a szülők elválnak, hogy két "anya" vagy két "apa" neveli a gyermeket, akkor az egy olyan mértékű társadalmi torzulást eredményez, ami beteggé teszi az egyént is! Ha szivárványfelvonulásokat ünnepel a média, ha az ilyen rendezvények úgymond hírértékkel rendelkeznek, akkor ne csodálkozzunk az olyan törvényeken (amit már eltöröltek a bevezetés előtt hál' Istennek) hogy nem nevezhető az óvodákban apának és anyának a szülő, mert az nemi megkülönböztetést eredményez! Beteg emberek beteg gondolatai! 

A családot szent egységként kell látnunk. Olyan tovább már nem bontható elemi egységként aminek hiánya, vagy torzulása az egész nemzetre, társadalomra negatívan hat. 

Várom a Püspöki Konferencia programját a Családi Évre, és úgy érzem hogy csatlakoznunk kell ehhez. A 2011-es évet tekintsük mi is a Család Évének, kiemelten foglalkozzunk a családokkal, szervezzünk családi programokat.
Rajtunk múlik!

Figyelmeztetés az imitált katolikus liturgiákra!

A másik nem kevésbé fontos témája a konferenciának az volt hogy egyre több olyan közösség jelenik meg, akik imitálják a katolikus liturgiákat, felveszik szentek, vagy éppen Szűz Mária nevét. A konferencia felhívja minden jószándékú ember figyelmét arra, hogy ezek a közösségek nem állnak kapcsolatba semmilyen módon a Katolikus Egyházzal, tanításuk nem egyeztethető össze a katolikus hittel!

Én magam sok úgymond "magyarkodó" rendezvényen veszek részt, sok ilyen előadást hallgatok. Éppen az ilyen helyeken lehet találkozni az olyan fantáziálásokkal - persze "tudományosan" alátámasztva - ami a keresztény/katolikus tételeket keverik össze a magyar ősvallással és hagyományokkal. Nyilván vannak a hagyományok terén kapcsolódási pontok, ami természetes is. (Kedvenc példám az amikor nagyanyám etette a tyúkokat a baromfiudvarban. Ő mielőtt az etetőbe beleöntötte a búzát, mindig egy marékkal kiszórt az udvarra is. Mégpedig úgy szórta a magvakat, hogy közben keresztet "rajzolt" a kezével.) Fontos dolog hogy tisztán lássuk ezeket! Tudjuk szétválasztani, elkülöníteni az egyház tanítását és a kitalált, koholt elméleteket. A legnagyobb veszélyek egyike ha a vallást és az ősmagyarságot keverik össze. Ezzel lehet fanatizálni tömegeket, ezzel lehet a valódi és minden szempontból káros diktatúrát megteremteni. Vigyázzunk, figyeljük, keressük ezeken az előadásokon az ütközőpontokat, ha van merszünk, emeljünk szót ellene!

 

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Szigyu képe
2011. július 20. Szerda Abban


2011. július 20. Szerda
Abban az időben: Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!”
/Mt 13,1-9/

Szigyu képe
2011. július 19. Kedd Egy


2011. július 19. Kedd
Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”                   
/Mt 12,46-50/

Szigyu képe
  2011. július 18. -


 
2011. július 18. - Hétfő
Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.”
Mt 12,38-42

Szigyu képe
2011. július 17. Évközi 16.


2011. július 17. Évközi 16. vasárnap
Abban az időben:
Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: „Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?” Az így válaszolt: „Ellenséges ember műve ez.” A szolgák erre megkérdezték: „Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?” Ő azonban így felelt: „Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!”
Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.” Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: „A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle.”
Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől.
Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!” Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti – az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!”
/Mt 13,24-43/

Szigyu képe
2011. július 16. Szombat A


2011. július 16. Szombat
A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése:
„Ez az én szolgám, akit kiválasztottam,
szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet,
és ítéletet hirdet a nemzeteknek.
Nem vitatkozik, és nem kiabál;
szavát sem hallják a tereken.
A megroppant nádszálat nem töri el,
a pislákoló mécsbelet nem oltja ki,
míg csak győzelemre nem viszi az igazságot.
Az ő nevében bíznak a nemzetek.”
/Mt 12,14-21/

Szigyu képe
2011. július 15.


2011. július 15. Péntek
Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: „Nézd, tanítványaid olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni!” Jézus erre megkérdezte: „Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül hogy vétkeznének? Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az Emberfia ura a szombatnak is.” /Mt 12,1-8/

A mai evangélium nagyon


A mai evangélium nagyon aktuális számomra.Nagy kihívás előtt vagyok a munkahelyemen, illetve a testvérem is kórházba került, de mégsem vagyok levert, sőt tele vagyok hittel.Azt hiszem a lelkemet szorongató évek árnyai eltűntek.A hitemet ha nem is mindig, de a legtöbb esetben tovább tudom adni. Ez ad erőt, ettől érzem magam boldognak. Boldog vagyok már attól is, hogyha a testvéremet nevetni látom, s boldoggá tesz az is, ha a egynémely magyar bútorgyártót ki tudok vezetni a reménytelenségből, s szép lassan hinni kezd velem együtt a jövőben. A legfontosabb szerintem manapság a mosoly. Kevés a mosolygó arcú ember. Nemrég még én is sokszor voltam elkeseredett, reménytelennek láttam dolgokat, de valami megváltozott körülöttem és talán bennem is. Zsolesz éppen ma írta, hogy mit köszönhet a barátainak...igen a környezet ami körülveszi az embert, a családja, a barátai, akik szeretik, akiktől tanulhat, akitől szellemi tisztaságot, értéket kaphat, észrevétlenül megváltoztatja.Mi tudjuk,hogy mindez nem véletlen, ajándék a Jó Istentől.Láthatatlan útmutatások az életben, amik az ember szívében érnek gyümölccsé. Szinte mindig észrevétlenek ezek az útmutatások, de mégis van, lehet eredménye, ha az ember hinni tud. Ebben a világban a reménytelenség, a szellemi sivárság,a pusztítás a cél, s ezért képesek a kis dolgok, mint például egy mosoly is nagy eredményeket felmutatni. Minden amit szeretettel tesz az ember valakiért, vagy valami jó cél érdekében, az nem maradhat eredmény nélkül.A jézusi szeretet útján járva, telve hittel és reménnyel édessé válik még a teher is.
Az alábbi gondolatok jegyében legyünk eszközök Isten kezében a terheket könnyűvé tenni.

Debreceni napló 1957-Latinovits Zoltán írása
"Mit mondanak ezek a filmek társadalmunknak,mit mondanak Európának, a világ jóakaratú embereinek?
Összefogást hirdetnek:jóakaratú,tiszta lelkiismeretű,világos fejű emberek összefogását: a rosszakarat,az önkény,a társadalom koncai és konvenciói,bürokratikus,önző,szűk látókörű ostobák ellen, a humanizmus nevében.Optimista világnézetűek, mert azt hirdetik szuggesztíven,plasztikusan és világosan:ha minden ilyen ember összefog a világon, akkor ha lassan is, de érezhetően, a világ jóakaratú,becsületes, őszinte erői,politikai álláspontra,színre, minden ellenére, valahol meg fogják találni egymás erős kezét."Talán az élet, munkáinkért nem fog fizetni semmivel"- de akkor mégis úgy mehetünk el az életből, hogy tettünk egy kis morzsát az emberi munka,gondolat,testvériség hatalmas gúlává jegecesedett hegyére. Ha mindenki aktivizálva magát, nem közömbösségre,lekönyöklésre adja magát- ha jobban gondol arra, hogy környezetének agitátor-apostola lehet, ha kevésbé bizalmatlanok és értetlenek lennénk, azon igyekeznénk,hogy minél több tiszta-fejű ember legyen ezen a világon, akkor sokkal könnyebb lehet a szürke hétköznapokon is.
Köszönjük az élményt, megfogadjuk a gondolatokat. Holnap próbáljunk emberibbek, harcosabbak, a szépet és jót szebben-hirdetők lenni,abba vetett hittel, hogy mindez nem pusztába kiáltott szó."

Szigyu képe
2011. július 14.


2011. július 14. Csütörtök
Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. /Mt 11,28-30/

Szigyu képe
2011. július 13. Szerda Abban


2011. július 13. Szerda
Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
/Mt 11,25-27/

Szigyu képe
2011. július 12. Kedd Jézus


2011. július 12. Kedd
Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.
/Mt 11,20-24/

Hozzászólás
A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
  • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <img> <br>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről