Belépés
5 + 6 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

Mivé lettél csángó magyar?

Csángó magyar, csángó magyar,
Mivé lettél, csángó magyar.
Ágról szakadt madár vagy te,
Elvettetve, elfeledve.

Egy pusztába telepedtél,
Melyet országnak neveztél.
De se országod, se hazád,
Csak az úristen gondol rád.

Idegen nyelv bébortja nyom,
Olasz papocskák nyakadon.
Nem tudsz énekelni, gyónni,
Anyád nyelvén imádkozni.

Én Istenem mi lesz velünk?
Gyermekeink, s mi elveszünk!
Melyet apáink őriztek,
Elpusztítják szép nyelvünket!

Halljuk áll még Magyarország,
Úristenünk, te is megáldd!
Hogy rajtunk könyörüljenek,
Elveszni ne engedjenek.

Mert mi is magyarok vagyunk,
Még Ázsiából szakadtunk.
Úristen sorsunkon segíts,
Csángó magyart el ne veszítsd!

Tegnap este a Duna tv képsorait néztem egy kis közösségról, s közben azon tűnödtem, hogy a születésem pillanatától megszerzett jogra, a magyar állampolgárságra méltó lehetek-e. Vajon mi akik itt a csonka hazában élünk , elgondolkozunk-e néha, hogy milyen kivételes ajándékot kaptunk a Teremtőtől. Azt hiszem a Teremtőig ma már el sem jutunk, pedig valaha onnan eredt a jogrendszerünk alapja, a Szent Korona Alkotmány.

„ A Magyar Szent Korona tulajdona a Kárpát-medence egész területe, minden polgára, aki a Magyar Szent Korona uralma alatt került be a Kárpát-medencébe, a Magyar Szent Korona polgára. Ez jogilag áll fenn, mivel 1038. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján, Szent István királyunk Székesfehérvárott a Mennybe fölvett Szûz Mária ünnepén és templomában országát a Magyar Szent Koronát magasba emelve Szûz Máriának ajánlotta fel. Ez az ég és a Föld között kötött szerzõdés a Kárpát-medencét Szûz Mária országává tette, és ezért ezen a jogi helyzeten a földi hatalmak nem változtathatnak. „

A csángó magyarság életébe bepillantva Isten tudja miért hirtelen „honvágyam”lett. Mondhatjátok én itthon vagyok, hogy lehetne honvágyam, de mégis valami eltűnt az életemből… A csángó magyarok nem mondják ki, hogy magyarok, hanem azt mondják katolikusok. A hitük által kimondott szavaik, mint egy tulipános ládába rejtett kelengye legszebb darabjai , visszhangottak az megkövesedett lelkem sziklafalain. A következő képsorokon egy „mamócska” mosta ruháit a patakban, egy mezítlábas 12 év körüli „fiúcska” dagonyázta lábával a sarat, amiből vályogtéglát formázott. Az életük napról-napra szentmisével kezdődik és végződik, s a hétköznapokat is átszövik az áldott, de mégis „erőst nagy” küzdelmeik. A miséket román pap celebrálja, aki maga is úgy fogalmazott a csángó közösségről, hogy az egyik legszelídebb, lealázatosabb közösség a környéken. Azon tűnödtem, míg mi beszélünk a Szent Korona Országáról, addig ők azt megélik, nekik ez természetes. Szinte nem ismerik a pénzt, mert abból amit maguk megtermelnek, abból tartják fent magukat. Meglehetősen nagy szegénységük ellenére is rengeteg „fiucska s lányocska” színesíti hétköznapjaikat. Igen, bármennyire is furcsa még tudnak örülni a gyermekáldásnak, nem panaszkodnak, mert úgy tartják, aki panaszkodik , azt megveri az Isten. Vannak azonban olyan többgyermekes családok, ahol a családfentartó Olaszországba vagy épp hozzánk kényszerül jönni dolgozni, hogy a család ne nélkülözzön, de a jólétet látva sem cserélnének soha hazát. Kár, hogy nem jegyeztem fel szó szerint , ahogy kifejezte a másnak talán „szegényesnek” tűnő körülmények ellenére is a rájuk jellemező rövidséggel megfogalmazott hazaszeretet.

A filmet végignézve kérdések sora indult meg bennem.

Miért, hogy a kádár rendszer bűnei miatt még egy poltikai szervezetnek sem jutott eszébe bocsánatot kérni? Miért, hogy nekünk jár születésünk pillanatától kezdve a „magyar állampolgárság”, s nekik kérni kell, mint egy idegennek. Nem vagyok poiltikus, nem tudom, hogyan lehetne visszaállítani azt a természetes állapotot, miszerint a Kárpát medencében élő minden nép a Szent Korona Országának tagja lehessen? Nem tudom , mert én csak egy saját lelkiismeretével elszámolni nem tudó ember vagyok!!!! A film után felerősödött bennem az az érzés, hogy NEKEM KELLENE ÓKET MEGKÉRDENEM, hogy méltó vagyok-e a katolikus, a magyar jelzőre a gyalázatos dátumok óta . Azt érzem, hogy ezzel a kérdés feltevéssel igazoljuk a trianoni határokat, hiszen eltörölhetetlen szerződés kötelez minket az Istennel. Valaki mondja meg nekem , hogy pünkösd szent reggelén, a magyarság összetartozásának ünnepén miért visszahangzik bennem : Mivé tettünk csángó magyar?!!!! Nem bújhatunk ki a felelősség alól, mert” minden magyar felelős minden magyarért”.

Ha hitünk erős lesz, lesz bennünk elég szeretet, s ha lesz elég szeretet, az megmenthet egy nemzetet.

A mai szent napon közösen imádkozzunk ki testben, ki lélekben Csíksomlyó golgota hegyét megjárva a z „Angyali üdvözletet”.

Üdvözlégy Mária,
malaszttal vagy teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse,
Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Pár(tíz, tizenöt?) évvel


Pár(tíz, tizenöt?) évvel ezelőtt nálunk is dolgozott egy csángó magyar, azóta "tudom a helyemet" én is. Egyszerű ember volt, iskolai végzettségek és mindenfajta világnyelv-tudás nélkül de mégis Ő tanított engem. No nem olyan dolgokra, amik az evilágban anyagi haszonra fordíthatók (bár festeni és asztalos-ácsmunkákat művelni Tőle is tanultam valamennyit), hanem olyanokra, amik a Felvilágban hasznosulnak majd. Hit, hűség, önzetlen szeretet... a másik ember megbecsülése a család iránti szeretet és tisztelet... órákig tudott beszélni a családjáról. Román felesége volt, aki fontosnak tartotta, hogy a gyerekek a magyar és a román nyelvet is megismerjék és semmilyen akadályt nem gördített az elé, hogy Imrével(mert így hívták) a gyerekeket magyarnak neveljék.

Adjon az Isten szebb magyar jövendőt Nekik is.

Hozzászólás
A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
  • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <img> <br>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről