Belépés
1 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

László Atyára emlékezünk, aki 2009.08.25-én visszaadta lelkét a Teremtőnek. László Atyával utoljára akkor találkozhattam, amikor templomában otthont adott a Napbaöltözött leány rockoperának a Felvidéki Rockszínház előadásában. Emlékszem az előadás előtt kihangsúlyozta, hogy temploma a magyar kultúra, s hagyományok menedékhelye, ahol a trianoni határok megszűnnek létezni. A Szent Angyal Plébániát is az Ő határtalan szeretete hozta létre, s szívének lenyomatát itt hagyta nekünk Gazdagréten.Élete példa arra, hogy "aki hisz a jövőben, az sebezhetetlen."
A második félidő huszadik perce
7. évfolyam 28. szám, 2007.07.12 Heti válasz
Évek óta építi templomát a Gazdagréten, meg-mentené a Fradit, s legutóbb azzal keltett meghökkenést, hogy "megimádkoztatta" Gyurcsány Ferencet és Kóka Jánost.

- Miért ment bele, hogy júniusban együtt imádkozzon a kormányfővel Nagy Imréért? Még a blogjában is azt írta: "Ha okos ember lennék, nem szabadna vállalni."
- A sajtó bármit a fonákjára fordít. A hit és erkölcs dolgait a magánszférába száműzné, de ha az érdeke úgy kívánja, közüggyé emeli a homoszexualitást. Nekem egyszerű az életem: ahová Jézus elmenne, onnan én sem maradok távol. Nagy Imre unokája kért fel hetekkel korábban, amikor még nem lehetett tudni, ki jön el és ki nem. Nos, Jézust is vádolták, hogy együtt étkezik a bűnösökkel. Ám ha ő elment a megszállókkal kollaboráló, gazember, hazaáruló Zakeushoz, akkor én sem gondolkodhatom másként.
- Azon tűnődöm, ma kire is illik a gazember és a hazaáruló jelző...
- Én nem ítélkezem, csak azt hangsúlyozom, hogy Jézus mindenkiért meghalt. Nem is jobb- és baloldalban gondolkodom, hanem Isten fiainak és a világ fiainak két csoportját különböztetem meg.
- Az ima résztvevőit vajon hová sorolná?
- Nem az én tisztem ezt eldönteni. Jézus közelségében bárki lehet megtérő Zakeus, de könnyen válhat Jézust megtagadó Péterré.
- Nagyon biblikus - vagy inkább diplomatikus. A blogjában viszont arról ír, hogy előre lehetett látni a hátulütőket. Arra gondolt, hogy az esemény beillett kormánypárti pr-akciónak is, mely után ujjal lehetett mutogatni a Fidesz elnökére: lám, nem hajlandó a kormányfővel imádkozni?
- Erről beszéltem, hiszen ebből a mutogatásból nekem mindkét oldalról kijuthat.
- Nehéz egy ember lelkébe látni, mindenesetre a jelen lévő pártvezetők nem arról híresek, hogy gyakorta koptatnák a templom küszöbét.
- Ez nem az én dolgom. Az viszont igen, hogy ha már elmegyek, akkor a legjobban, amúgy László atyásan oldjam meg a feladatot. Készíttettem egy gyertyatartót, meggyújtottunk kilenc mécsest - három-három pirosat, fehéret, zöldet -, egy rézszalagra pedig azt írattam: "Itt az gyújtson mécsest, aki Nagy Imrét, ha kell, követni merné!" Rövid beszédet tartottam, majd elimádkoztuk a Miatyánkot. Hogy ki tartott velem, nem tudhatom, hiszen imádkoztam.
- Ezek után ki merészelt mécsest gyújtani?
- Fónay Jenőt és Mécs Imrét, mint akik már bizonyítottak, magam kértem fel. Én hangosan tűnődtem, meggyújthatnám-e, de a jelenlévők megszavazták a jogot, így meggyújtottam. Természetesen a zöldet.
- Hajrá Fradi?
- Persze. Végül a pártelnökök is odaszerénykedtek. Ott akkor tényleg áhítat volt. Aztán Gyurcsány Ferencnek odaszóltam: "Te a pirosat gyújtsd meg!" Így is tett, a Himnusszal fejeztük be. Ezután félrehívtam, és azt mondtam neki: "Miniszterelnök úr, mentsük meg a Ferencvárost!" Banki hitelt javasoltam, amit tíz év múlva duplán kellene visszaadni. Azt ígérte, elküld valakit hozzám az ügyben.
- És persze nem küldött.
- Még nem, de várok türelmesen.
- Tavaly mozgalmat is indított a Fradi megsegítésére. Mennyi pénz jött össze?
- Hárommillió forint, ebből biztosították az étkezést, a szállást, az utazást, a gyógyszereket. A magyar labdarúgás lezüllesztését egyébként politikai döntésnek tartom. Ugyanazért haldoklik a hazai foci, mint amiért nem lehetett világkiállítást rendezni.
- Ahogy a blogjában is írta: "Aki a Fradit bántja, az a magyarságot bántja."
- És aki a tokaji borral fölmos, gyalázza a nemzetet. Azzal pedig, hogy a Fradit száműzték a második ligába, az összes NB I-es csapat kasszájából pénzt vettek ki, hiszen nekik így hiányzik a Ferencváros elleni mérkőzéseik csúcsbevétele.
- Már csak az a kérdés, hogy nemzetvesztő politikusok tettek-e tönkre egy makulátlan klubot, avagy a csapat élén szélhámosok álltak, és maguknak züllesztették le a Ferencvárost.
- Annyit mondok: Gellei Imre eltávolítása politikai döntés volt. Hogy ne álljon a Fradi élén jobboldali ember. Én egyébként sosem bontottam zászlót az egyik párt mellett vagy a másik ellen, de lehet tudni, milyen értékrendet képviselek.
- Temploma is a Fidesz-kabinet idején kapott pénzből épült, ám azóta elapadtak a források.
- Nem én határozom meg a politikusokkal való kapcsolatomat, hanem ők viszonyulnak hozzám így vagy úgy. Itt, a XI. kerületben akadtak már jobboldali polgármesterek, akik csak keresztbe tettek, és volt olyan MSZP-s utóduk, aki támogatott.
- Közismert, hogy légi temetéssel is foglalkozik, újabban pedig feltalálta a "negyedik típusú" temetést. Ez kegyelet vagy üzlet?
- Elsősorban kegyelet, aminek a gazdasági vonatkozása is lényeges. A "negyedik típusú" temetkezés azt jelenti, hogy a hamvakat gyolcsba csomagoljuk, aranyszalaggal átkötjük, és egy urnaledobó rendszerrel az altemplom alatti csontkamrába juttatjuk. Itt 300 ezer elhunyt számára van hely, ezért ez nem az én üzletem, hanem száz év múlva az utódom ebből fogja kifizetni a rezsit. Legújabb célunk, hogy egy nemzeti panteont hozzunk létre. Grosics Gyula, Buzánszky Jenő és Vikidál Gyula mellett már két tucat közéleti személyiség vállalta, hogy egy kisfilmben elmondja azokat a gondolatait, amelyeket az utókorra akar hagyományozni. E szellemi végrendeleteket aztán itt, az altemplomban lehet megtekinteni.
- Ötletekben eddig sem szűkölködött. Emelt díjas telefon az építkezés támogatására, számkóddal nyíló tabernákulum, rádióstúdió a templomban. Honnét e sok lelemény?
- Mindez a hivatásom lényegéből fakad: ahhoz, hogy itt, a lakótelepen hirdessem az evangéliumot, fel kell hívnom Krisztus ügyére a figyelmet, és nyitottnak kell lennem az újdonságokra. Módszereim persze nem mindenkinek tetszenek, és kapok hideget, meleget.
- Néhány éve volt egy megdöbbentő mondata a HVG-ben: a Hit Gyülekezete vezetőjét, "Németh Sándort a katolikus egyházat gúzsba kötő ördögi praxis tette azzá, ami. Abban az időben, akiknek nagy tömeghatásuk volt, azokat igyekeztek már kispapként kiütni a ringből". Azért ismerünk papokat, akiknek volt hatásuk, mégsem kellett elhagyniuk az egyházat.
- Maradjunk annyiban, hogy az én nemzedékemet az előző évtizedekben máig hatóan mellőzték, s a legtöbben nem futották be azt a pályát, amelyet megérdemeltek volna.
- Ön milyen pályát futott volna be? Mondják, a szíve a tábori lelkészség felé húzta.
- Én e sokszínű szolgálattal elégedett vagyok. A repülés egyébként a tábori lelkészségből ered. 1993-ban a püspöki kar megbízott, hogy szervezzem meg a katonák lelki gondozását. Ekkor a papi focicsapatot szerettem volna bevonni a püspökség kötelékébe. Az volt a tervem, hogy hétvégén a plébániájukon vannak, kedden összeszedem őket repülővel, majd pénteken visszaviszem őket. Ezért tettem le a pilótavizsgát, és erre kaptam egy adományozótól a repülőgépet. Miután az elképzelés nem kapott támogatást, a légi temetéssel tartom fenn a gépet.
- "Csak ő tudja biztosan, hogy lelkipásztori munkájának nem mennek-e rovására egyéb tevékenységei" - mondta önről katolikus kollégája, Kerényi Lajos, miután a Vasárnapi Újság lelki félóráját tavaly nem rá és protestáns lelkésztársaira, hanem ismét önre bízták. Ehhez mit szól?
- Nem ezért szeretem az egyébként papként kiváló Lajos atyát. "Egyéb" tevékenységeim pedig nincsenek. Én akkor is László atya vagyok, ha repülőt vezetek, fiatalokat táboroztatok vagy murvát fuvarozok a hívek lába alá, hogy az agyagon el ne csússzanak. Melyik tevékenységemet adjam fel, amikor minden a lelkipásztori munka része? A médiát tudatosan használom, hogy a krisztusi üzenetet a kor nyelvén adhassam tovább. Lajos atyáék egyszerűen megbántódtak, hogy visszakaptam azt a műsort, amit én találtam ki. Most már különben ezt a lehetőséget is elvették tőlem, miként az Echo tévéből is kikoptam.
- Csakugyan, akármerre nézünk, sokan fenntartásokkal tekintenek önre. Minek tulajdonítja ezt?
- Kispapként az volt a jelmondatom: Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Papi jelmondatom pedig: Hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ennek jegyében tevékenykedem, és mivel energiatakarékosan élek, nem fárasztom magam azzal, hogy az idegenkedés okain elmélkedjek.
- Nem lehet, hogy sokan a médiasztárság miatt fanyalognak? Tényleg: nem szédíti meg a nyilvánosság?
- Nem, hiszen a pap munkaeszköze az ismertség. Ez ugyanolyan, mint amikor úszom: ugyanannyi vízfelülettel találkozom, akár uszodában, akár a Balatonban, akár a tengerben, akár az óceánban vagyok.
- Ám aki a média világában lubickol, könnyen megittasulhat a sikertől.
- Akkor megyek majd nyugdíjba, hogyha egy óvodás odaszalad hozzám, és nem hajolok le hozzá, vagy ha egy öreg nénire egyszer nem szakítok öt percet.
- Mégis, önnek, akinek az élete a kirakatban zajlik, valósággal szentnek kell lennie, hiszen ha csak egyszer elbotlik, romba dönt mindent - krisztusi üzenetestül, egyházastul, mindenestül. Érzi ennek a felelősségét?
- Nem. Emlékszem, apám majd rosszul lett, amikor bejelentettem, hogy közösségünknek vettem egy Ikarus buszt. "Mekkora felelősség!" - mondogatta. Azt feleltem neki: "Papa, amikor a Trabantban ketten ültek mögöttem, az nem volt felelősség?" Amikor pedig a lelkipásztori botot a kezembe vettem, azonnal megéreztem, hogy milyen az, amikor a Szentlélek működik az emberen keresztül. A lelkem azóta is tele van hálával az elvégzett munkáért, különösen most, hogy az életem vége felé közeledem.
- Az azért csak odébb van így, a hatvanon még épp innen.
- Ki tudja; mindenesetre a második félidő huszadik percében járok, és négy egy ide.
 

Hozzászólás
A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
  • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <img> <br>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről