Belépés
2 + 6 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Pl.: 1+3 esetén 4-et.

Mivel eddig még nem jelent meg vers az új honlapon, hát valakinek meg kell törni a jeget..
A hétvégén egy társaságban a beszélgetés során a régi, régi versek is szóba kerültek, melyeket mi már nem is halottunk, hallhattunk és egy idősebb hölgy - aki még hajdan tanulta - az alábbi versből idézett. ( A szerző ismeretlen )

A NÉGY SZOBOR

A szabadságünnep virradatja
A négy szobrot meg-megszólaltatja,
S muzsikáján a négy anyaszélnek--
A Szabadság-téren, ím, beszélnek:

ÉSZAK szobra, de sokat szenvedek,
Ne nézzétek csak kőnek keblemet.
Néha hullnak záporként könnyeim
Át a Tátra s Dobsina völgyein!...
Fürdik képem Tisza forrásában,
Elbolyongok Kassa városában...
Nem csend nekem az éjszaka csendje,
Fülem gyászdal zúgásával telve:
Sir a hab a Garamon,a Vágon,
Száz vadgalamb száz harmatos ágon.
A pozsonyi dómban harang kondul,
Késmárk felett a szél délre fordul,
Sötét szárnyán könyörgés, üzenet...
Észak szobra, de sokat szenvedek!

Mit szóljak én, árva KELET szobra,
Kiben Erdély lelke sir zokogva,
A Maros, míg ballag kőről-kőre,
A Küküllő, Petőfi-sir őre.
Az Aranyos: fényes kebelével,
A méla Olt búcsúénekével!
A székely nép fájdalma, haragja,
Kőkeblemet magával ragadja,
Bejárom a Barcasági síkot,
Megfújom a tárogató sípot:
Szép éjszaka, fölkel a nagy tábor,
Bocskai, Rákóczi, Bethlen Gábor,
S addig kelnek, mígnem fönt maradnak,
Míg egyszer csak diadalt aratnak!

DÉL szobra, én itt állok hallgatag,
Zsoltárszóra nyitom meg ajkamat,
Bácska földje, Telecskai halmok,
Búzátokat őrlik-e még malmok?
Ad-e annyit Bánát televénye,
Mint adott a magyar idejébe'?
Jaj, annak a földnek magva gyérül,
Százszorosan vissza már nem térül!
Jaj, az eke szarvát búsan tartja
Szántogató ,csüggedt rabmagyarja,
Nem fontos már néki munka, szántás,
Azt várja csak, jön-e a megváltás?

NYUGAT szobra ,hát én ,mit szóljak én?
Hogy szemembe tör a tavaszi fény,
Hogy felújul bennem népem vágya,
Kinek más volt a szabadság álma!
Testvérünk volt, soha el nem vágyott,
Hűségéért kit az Isten áldott.
Volt itt háza, telke elegendő,
Kecsegtette jóval a jövendő,
Védelmeztük török, tatár ellen---
Elragadták mégis gyűlölettel.
Odavarrták, de szakadoz a szál...
Szíve, lelke mindnek csak ide száll.

A Szabadság-téren így beszélget
Négy szobra négy vesztett országrésznek...
Szavuk zeng, zúg napsugarak árján:
Nem maradunk soká búsan, árván!

Ha valaki a versben említett négy szobor sorsáról tudna....jelezheti.

köszönette:

Bertók Mária

Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Csaba képe
102 éve született Wass A


102 éve született Wass Albert.

Ez úton kívánok Nektek jobb ,s szebb esztendőt!

Pogány újévi köszöntő

Hej emberek! Markomban sűrű
fekete vérrel telt kupa!
Ezzel köszönt rátok egy rongyos,
világgá űzött árva kobzos
utolsó Koppány-unoka!

Borra nem telt. Így hát kupámat
megtöltöttem bús magyar vérrel.
Hozzátok szólok emberek!
Héj! testvéreim, emberek,
öt világrészen szerte-széjjel!

Ím alvadt vérrel telt kupámat
a rút világon végigöntöm
s magyar vér mellett, ahogy illik,
az újesztendőt ősi módra
zord táltos-szóval felköszöntöm!

Babonát mondok, szörnyű átkot!
Vad mágiát, mely megfogan:
megátkozom azt, ki vigad!
Ki bort iszik, asszonyt ölel,
békében él és boldogan!

Mert jaj, véres nép ma az én népem!
Ordas vadak tépik a testét!
S kik elfordulnak tőle, hogy ne lássák:
átok marja ki két szemük világát
s pusztuljanak, ha gyászát elfeledték!

Méreggé változzék a bor minden pohárban
és tébolyult sikollyá a kacaj!
És szörnyű vész és halálhörgés légyen
és minden földi otthon porrá égjen
és minden céda ember benne égjen,
ki tudni arról semmit sem akar:
hogy miként pusztul börtönében, kínban, vérben,
egy részvétlen világ közepében
magára hagyott népem, a magyar!

(Az oláhok a mai napig halálos ítélettel súlytják a magyar írót,s költőt)

Kedves Mária! Örülök, hogy


Kedves Mária!
Örülök, hogy itt is találkozhattam A négy szobor című verssel, melyet egy elfeledett író: Havas István írt. A szobrokról voltak képek is a net-en. Szomorú, hogy a szobrászművészek életrajzának "köztéri szobrai:" részében ezek a szobrok nem szerepelnek...

Csaba képe
Édesapám cserkészként


Édesapám cserkészként rendszeresen adott díszőrséget a régi téren.Legutóbb 44 áprilisában.
http://www.youtube.com/watch?v=EMb_NjwNg7o

Szebb jövőt! Csaba

Tamás István képe
A vers ihletadója, Szabó


A vers ihletadója, Szabó Csilla előadóművész volt

Tamás István

Az utolsó angyalnak

Lássa meg isten

mikor már megváltozik minden
beszédessé válnak a szemek
néma marad szóra szomjas szád
s könnyezni kezdenek a kövek

rábámulsz arra, mit hallanod kéne
sejteni véled a szívnek hívó szavát
tűzként éget a körülötted felcsillanó fény
mégsem érzed a nap éltető sugarát

botorkálsz vakon, mert hiszed szabadon
lovagolsz néma eltiltott szavakon
lesed istened minden mozdulatát
imába foglalod angyalaid dalát

de hol vannak Ők? – az égi katonák
kik oltalmat ígértek a történelem során
már nincsenek vitézek holtak a hősök
nevüket sem látod már, a porladó fejfán

mikor érzed itt az idő - megváltozik minden
kiáltson a nagyvilágba szóra szomjas szád
lássa meg isten is a könnyező köveket
lássa meg, milyen gonosz lett, újra a világ…

www.patriota.lapunk.hu

Kedves Mária! Nagyon örülök,


Kedves Mária!
Nagyon örülök, hogy a megtalált vers kapcsán szóba került a "Négy Szobor". Ma is tudtommal ott van a Szabadságról elnevezett téren, de... (és ez mély fájdalommal tölt el) összezúzva a szovjet emlékmű talapzata alatt. Ez akár jelképnek is tekinthető. A "felszabadítás" nyomait 1945-től napjainkig ma is hordozza a magyar nép megnyomorított lelke.Egész-ségétől megfosztva öntudatlanul is hiányol valamit. Valamit amit elvettek tőle, ami a része volt. Amit csak a génjei és a csontjai őriztek meg a mának...az elődök minden fájdalmát és harcát. Tompítják érzékeit láthatatlan erőhullámok: fogyassz és vásárolj, élj a mának, ne gondolj másra, mert aki gyenge az elbukik!
1945-ben porig rombolt házak, s életek. Napjainkban csillogó, fényekben úszó rideg betontömbök között lélektelenné, robottá vált emberek. Szilánkokra tört álmok, megkövesedett könnycseppek.
1920 óta pusztulunk, veszünk, "s mint oldott kéve széthullva nemzetünk". Megcsonkított testünk sebei elfertőzve a hazugság mocsarában nem gyógyulhat, míg a betonba döngölt nemzet kővé vált fájdalma felszínre nem kerülhet.
De jő majd egy nap, mikor a szabadság elhantolt sírjai felnyílnak, s a a béklyóba kényszerített Turulmadár eltépve láncait felszáll majd újra a Kárpátok völgyéből. Szemében felragyog egy régi tűz fénye, s a megdermedt világot lángra lobbantja, hogy ne legyen többé fázó, kihűlt lélek.
De addig is ezt a versbe írt "lángot ápoljuk, s adjuk tovább", mert rajtunk is múlik, hogy milyen lesz majd egykor a világ, s benne drága szép szülőhazánk. Hívogathat, csalogathat az ismeretlen nagyvilág, ígérhet szépet és minden jót, de egyet soha ne feledj,bármerre is járj: az otthonod az mindig hazavár!

Budapest, Szabadság tér
Felállítva a nemzet közadakozásából 1921. január 21.-én. Lebontva 1945
A szobrok az elcsatolt részeket szimbolizálja

KELET:
Csaba vezér a megtorlás pillanatára várva
felszabadítja a bilincsbe vert Erdélyt.

ÉSZAK:
A keresztre feszített Hungáriához simuló fiú a tót nemzet ragaszkodását jelképezi.
Mindkettőt kuruc alakja védi.

DÉL:
Magyar férfi védőlég áll a délvidéki sváb leány védelmére.
A búzakévék Nagy-Magyarország éléstárát jelképezik.

NYUGAT:
Az ifjú a nyugati vármegyék címerpajzsát öleli,
fölötte a hadúr védőleg tartja a nemzet pallosát.

A szobrok alatt.
Magyaros ízlésben díszített virágágy,
déli részén elhelyezkedő körben a "Magyar Hiszekegy" felirata,
a feldarabolt Nagy-Magyarország térképe,
fölött pedig a kettőskereszt és hármashalom.

Hozzászólás
A mező tartalma nem nyilvános.
  • A webcímek és email címek automatikusan linkekké alakulnak.
  • Engedélyezett HTML elemek: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <img> <br>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

További információ a formázási lehetőségekről